Toimintaperiaatteet

 • Kodinomaisuus ja yhteisöllisyys
  Asuinympäristö on kodikas ja asukkaat käyttävät omia vaatteita – kodissa on yhteistä toimintaa
 • Turvallisuus
  Tilat, laitteet ja työntekijät edistävät asukkaan turvallisuutta.
 • Itsemääräämisoikeus
  Asukkaan itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ja hänen tarpeisiin vastataan yksilöllisesti hoito- ja palvelusuunnitelmaa apuna käyttäen. Omaisten toivomukset otetaan huomioon.
 • Kuntoisuuden periaate
  Asukkaan voimavaroja tuetaan kaikessa toiminnassa.