Kuntouttava työote

Päivittäisessä toiminnassa otetaan huomioon asukkaan voimavarat.  Häntä tuetaan selviytymään itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista ja tarvittaessa autetaan.

Kodissa ulkoillaan päivittäin (säävaraus) tai kuntopyöräillään.

Asukas saa osallistua päivittäisiin kodin askareisiin esim. pyykin viikkaus, ruoanlaitto ja leipominen.