Viriketoiminta

Kodissamme päivittäiset kotiaskareet ovat osaltaan virikkeitä antavia. Esim. asukas näkee ja kokee keittiöstä ruoan laiton ja voi osallistua sen valmistamiseen.

Henkilökunta laulattaa, lukee ja pitää muisteluhetkiä.

Seurakuntakerho kokoontuu kuukausittain. Asukkaat tapaavat talon ulkopuolisia ikäihmisiä.

Läheisen koulun oppilaat käyvät vierailemassa viikottain.

Tehdään yhdessä pieniä retkiä voinnin mukaan.